Close

17. maj 2022

Videnskabelige indlæg til årsmødet 2022

I bestyrelsen håber vi, at der igen i år vil være stor interesse for at præsentere forskningsprojekter fra de 4 centre. Vi har derfor besluttet at gentage sidste års koncept, hvor den videnskabelige session vil blive gennemført som en række poster-præsentationer.

Ønsker man at præsentere sit videnskabelige arbejde, vil der først på dagen være mulighed for at ophænge en poster. Under den senere videnskabelige session vil man få tildelt 3 minutter til at præsentere sit arbejde efterfulgt af 3 minutter til spørgsmål fra salen. På denne måde håber vi at kunne give flere forskningsaktive kollegaer mulighed for at præsentere deres arbejde. Der er plads til 10 præsentationer, som vil blive udvalgt på baggrund af fremsendte abstrakts.

Abstrakts kan fremsendes til bestyrelsesmedlem Henrik Vad (henrik.vad@regionh.dk) senest d. 26 . august 2022.