Close

20. juni 2022

Videnskabelige indlæg til årsmødet 2022

I bestyrelsen håber vi, at der igen i år vil være stor interesse for at præsentere forskningsprojekter fra de 4 centre. Vi har derfor besluttet at gentage dele af sidste års koncept.
Hvis man kommer i betragtning til at præsentere sit forskningsprojekt, vil man under den videnskabelige session få tildelt 3 minutter til at præsentere sit arbejde efterfulgt af 3 minutter til spørgsmål fra salen.
Modsat sidste år forventer vi ikke, at præsentation ledsages af en poster.

På denne måde håber vi at kunne give flere forskningsaktive kollegaer mulighed for at præsentere deres arbejde. Der er, ligesom sidste år, plads til 10 præsentationer, som vil blive udvalgt på baggrund af fremsendte abstrakts. Bedste præsentation belønnes med en præmie.

Abstrakts kan fremsendes til bestyrelsesmedlem Henrik Vad (henrik.vad@regionh.dk) senest d. 26 . august 2022.