Behandlingsvejledninger - Hjerte

 En lang række behandlingsvejledninger ligger på www. cardio.dk (kardiologernes hjemmeside), som et naturligt kontinuum af det samrabejde som foregår om patienterne. Indikationerne for kirurgi vil også være at finde på ovenstående hjemmeside.

- Transcatheter Aortic Valve Implantation (DCS/DASAIM/DTS 2015).Mange af rapporterne med tværfaglig interesse ligger også under punktet rapporter


 

Har du vejledninger der bør ligge her, kontakt webmasters