Ind- og udmeldelse


Personer, der har været ansat i mere end 1 år på en thoraxkirurgisk afdeling i Danmark, kan søge om optagelse i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab ved hjælp af følgende link:

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=333&mode=register

Ved ønske om udmeldelse skal nedenstående følges. 
1. Log ind som medlem på www.laeger.dk og gå til ”Min side”
2. Klik på ”Dit medlemskab”.
3. Vælg derefter ”Videnskabelige selskaber”
4. Vælg derefter det ønskede selskab under ”Udmeldelse af videnskabeligt selskab”