Danmark har 4 thoraxkirurgiske centre

 

Aalborg Universitets Hospital

 

Hjerte-Lungekirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital

Hobrovej 18-22, PO Box 365, 9100 Ålborg

Kontakt: Ledende overlæge Jens Grønlund, jegr@rn.dk

tlf 97664654

 

Aarhus - Skejby

 

Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T , Århus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus N

Kontakt: Ledende overlæge Lars Ilkjærlarsilkj@rm.dk

Tlf. 7845 3000                    

 

Odense Universitets Hospital

 

 

Thorax-karkirurgisk afdeling T , Odense Universitets Hospital

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

 

Kontakt: Ledende overlæge  Gert Lerbjerg Hansen, gert.lerbjerg@rsyd.dk 

tlf. 6541 2416                      

 

 

Rigshospitalet

 

Thoraxkirurgisk klinik, Afsnit 2152
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh.
Ø

Kontakt: Klinikchef Overlæge Jesper Ravn jesper.ravn@regionh.dk

Telefon: 3545 3545