Som medlem af FYDT har man lov at deltage i generalforsamlinger og FYDT arrangementer i øvrigt.
Der betales ikke kontingent.

Yngre læger, medicinstuderende, eller andre med interesse i eller tilknytning til specialet kan søge om optagelse i foreningen. Dog skal 1 medlem kunne stå inde for ens tilknytning til specialet (forskning, vikariat, e.l.).

Indmeldelse sker til bestyrelsen i FYDT på fydtinfo@gmail.com , hvortil man sender en e-mail med navn, adresse, telefonnummer, afdeling samt navnet på det medlem, som anbefaler optagelse i foreningen.

Det anbefales også at melde sig ind i FYDT på facebook, men dette er ikke ensbetydende med, at man er medlem af FYDT. På facebook vil arrangementer og kongresser blive annonceret.