Guidelines for behandling af hovedstammestenoseGenerelt

Guidelines for behandling af hovedstammestenose

EACTS opfordrer hjertekirurger til øjeblikkelig at tilsidesætte gældende guidelines for revaskularisering af patienter med hovedstammestenose

Hjertepatienter med alvorlig koronarsygdom, i form af hovedstammestenose, er traditionelt blevet behandlet med kirurgisk revaskularisering (CABG).
I 2016 blev resultaterne af EXCEL-studiet publiceret. Her blev 1905 patienter med hovedstammestenose randomiseret til enten stentbehandling (PCI) eller CABG. Studiets primære endepunkt var kombinationen af død, apoplexi og akut koronart syndrom (AKS) efter 3 års opfølgning.
På baggrund af studiets resultater konkluderede man, at PCI ikke var underlegen sammenlignet med CABG ved behandling af patienter med hovedstammestenose.
EXCEL-studiet medførte at EACTS i samarbejde med ECS i 2018 ændrede de europæiske guidelines for revaskularisering af patienter med hovedstammestenose og PCI blev et ligeværdigt alternativ til CABG.
Afslørende journalistik fra BBC viser imidlertid at gruppen bag EXCEL-studiet har tilbageholdt oplysninger, der viser at patienter med hovedstammestenose, som blev behandlet med PCI, havde en 80% øget incidens af AKS i de efterfølgende 3 år. Man har samtidig nedtonet, at PCI-gruppen havde en signifikant overdødelighed på 35% sammenlignet med patienter, som blev behandlet med CABG.
I tillæg til dette tyder oplysninger på at forskergruppen bevidst har tilsidesat advarsler om overdødelighed i PCI-gruppen fra den tilknyttede datamonitoreringskomité.
Som opfølgning på anbefalingen fra EACTS, opfordrer DTS til, at alle hjertepatienter med hovedstammestenose bliver drøftet i de lokale "heart teams" mhp. tilbud om CABG efter individuel vurdering