30th Annual Meeting in SSRCTS

Scandinavian Society for Research in Cardiothoracic Surgery holder d. 6 - 8 februar møde i Geilo, Norge.


Mødet holdes traditionen tro på Bardøla Høyfjellshotell. Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 15. december 2019.

Yderligere info på https://ssrctsnordic.com