ECV symposium 2019

Efter gode tilbagemeldinger fra sidste års ECV cancer symposium, er det besluttet at forsætte den gode tradition
Formålet med det nationale ECV cancer symposium er forsat, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Sidste års symposium afstedkom oprettelsen af et nationalt forskningsudvalg under DECV og erfaringerne med de første møder har været en udvidelse af det faglige netværk og samarbejde på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag.
I år vil fokus blandt andet være ECV-cancer – avanceret behandling og diagnostik ud fra et molekylært og immunologisk perspektiv, men også follow-up af kurativt intenderede patienter.
 
Vi håber at alle afdelinger som beskæftiger sig med ECV cancer på de 4 ECV centre finder interesse i en national ECV cancer dag og vil reservere dagen allerede på nuværende tidspunkt.
 
Tid:                    14. juni 2019
 
Sted:                 Rigshospitalet, København. Afd. 2112 - Auditorium 93,
                            Blegdamsvej 9,
 
Pris:                   Deltagelse er gratis. Kursisterne afholder selv transportudgifter.
 
Tilmelding:    Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning, senest 1. juni 2019
                     
Ønskes yderligere information eller tilmelding, da kontakt: Nikolaj Nerup, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet. E-mail: nikolaj.albeck.nerup@regionh.dk                    

Program:      link
 
mvh

Nikolaj Nerup
1.reservelæge, Phd-studerende
Kirurgisk Gastroenterologisk afd C
Rigshospitalet