Close

8. maj 2020

Aflysning af DTS’ årsmøde 2020

Som et resultat af den verserende SARS-CoV-2-pandemi er Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs årsmøde aflyst.