Generalforsamling

Generalforsamling i DTS afholdes hvert forår i maj eller juni. Der er en fast dagsorden for mødet som fremgår af vedtægterne. I tilslutning til generalforsamlingen, afholdes sædvanligvis et Årsmøde med et videnskabeligt program. Der har enkelte år været afholdt kurser i forbindelse med Årsmødet. Dagen afsluttes med en middag.

Thiessen legatet som gives til en hjertekirurg med særlig aktivitet til gavn for specialet, uddeles i tilslutning til årsmødet. Vedr. Thiessen-legatet - se mere her 

Referat fra Generalforsamling

Formandsberetning

Udvalgsberetninger

Regnskaber kan rekvireres ved henvendelse til lokalt bestyrelsesmedlem.