Siden 1999 har en landsdækkende arbejdsgruppe mellem der universitets afdelinger der varetager behandlingen af cancer i denne region, indrapporteret til DECV databasen som har hjemsted i Ålborg. Arbejdsgruppen er tværfaglig mellem kirurgisk gastroenterologer, patologer, radiologer, thoraxkirurger og onkologer.

Der er oprettet nationale retningslinjer for udredning og behandling af cancerne. Der er udsendt klaringsrapport i 1997 samt årlige rapporter om udviklingen.

For yderligere information se Dansk Kirurgisk Selskab -  www.kirurgisk-selskab.dk

Kontaktperson fra Thoraxkirurgisk selskab til DECV er Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus, Overlæge Mette Siemsen, Rigshospitalet, Overlæge Jens Eckhardt, Odense Universitetshospital.