Under Dansk Institut for folkesundhed er der dannet en gruppe som følger udviklingen indenfor hjertekarsygdomme rent statistiskt. Der indsamlesdta fra de 5 offentlige hjertecentre og fra privathospitaler.

Se mere på www.hjerteregister.dk eller www.dhreg.dk

Medlemmer

Bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer omfattende   

- 1 kirurgisk og 1 kardiologisk repræsentant fra hvert af de 4 hjertecentre (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus),

- 1 repræsentant for Dansk Anæstesiologisk Selskab,

 - 1 repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (Susanne Madsen)

 - 1 repræsentant for Dansk Cardiologisk Selskab,

 - 1 repræsentant for Satellitterne

 - 1 repræsentant for Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse (CfS)

 - 1 repræsentant for Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

Der er 2010 og medio 2011 databae problemer, derfor ingen nye tal 

Download 2007 årsrapporten fra DHR

Download 2009 årsrapporten fra DHR