DLCG blev etableret i 1992 på initiativ af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. DLCG består af en bestyrelse/styregruppe og herunder flere arbejdsgrupper.

Styregruppemedlemmer fra DTS: Lars Møller og Jesper Ravn.

 • Screeningsgruppen
  • Jesper Holst
 • Dansk Diagnostisk Lunge Cancer gruppe,
 • Dansk Onkologisk Lunge Cancer gruppe,
 • Dansk kirurgisk lunge Cancer gruppe (DKLCG)
  • Anette Højsgaard (AUH) , Lars Møller (AAUH),  Lars Ladegård, OUH, Erik Jakobsen, OUH, Jesper Ravn, RH
 • Dansk lunge Cancer register
  • Erik Jacobsen

Alle grupper afgiver beretning som kan læses i Årsrapporten, sidste udgave fra 2012

Årsrapporterne kan downloades fra www.lungecancer.dk

Man har i 1996/1998 udsendt et referenceprogram for det faglige grundlag for diagnostik og behandling af lungecancer. Dette er siden opdateret. Kan downloades fra hjemmesiden www.lungecancer.dk