Sundhedsstyrelsen dannede i 2006 en specialearbejdsgruppe for hvert speciale, med det formål at medvirke til specialeplanlægningen. Dette arbejde mundede ud i en "Specialeplan". Den nuværrende specialeplan har fungeret siden da. Der er nu et omfattende arbejde igang med at revidere denne plan. 

 

   
 

"Formålet med specialeplanlægning at medvirke til, at forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering sker med høj faglig kvalitet, helhed i patientforløbene og under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse. Specialeplanlægningen skal desuden fremme, at der sker den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling samt uddannelse mhp. fortsat opretholdelse og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser. Endelig skal specialeplanlægningen tilgodese, at sundhedsydelser af høj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse leveres så tæt på patienten som muligt. Specialeplanlægningen skal sikre den nødvendige planlægning, koordination og samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter for at fremme dette formål."

Medlemmer af Specialearbejdsgruppen for thoraxkirurgi

Susanne Madsen (AAL), Jesper Ravn (RH), Poul Erik Mortensen (OUH).