Igennem 15 år har Sundhedsstyrelsen (SST) fulgt udviklingen af udredning og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Kommisoriet for Hjertefølgegruppen er revideret flere gange sidst i 2007.

Sundhedsstyrelsen varetager formandsskab og sekretariat.

Hjertefølgegruppens opgaver vil efter 2007 være

  1. at overvåge udviklingen på hjerteområdet
  2. rådgive SST i relation til specialeplanlægningen
  3. vurdere fremtidige behov og komme med anbefalinger vedr. nye indsatsområder

Den nuværende sammensætning af Hjertefølgegruppen tager hensyn til regionerne, områdets hovedfunktioner, højt specialiserede funktioner og fagområder. I det omfang det skønnes nødvendigt kan specialister indkaldes på ad hoc basis.

Generelle bestemmelser for medlemmer (ialt 17 medlemmer)

1 repræsentant fra hver af de 5 regioner, 1 repræsentant fra Danske Regioner, 3 repræsentanter fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) 3 repræsentanter fra Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS), 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM), 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin (DSKFNM), 1 repræsentant fra Statens Institut for Fokkesundhed/Dansk Hjerteregister, 1 repræsentant for Hjerteforeningen, 1 repræsentant for Inderigs og Sundhedsministeriet

Nuværende lægefaglige medlemmer Overlæge Dorthe Dalsgaard,Herning, (DCS), Overlæge Steen Pehrson, RH (DCS), Overlæge, Henrik Steen Hansen, OUH (DCS),Overlæge Lars Krusell (DCS), Overlæge, Claus Leth Pedersen, FH (DSKFNM), Overlæge Lars Folkersen (DASAIM), Overlæge Steen Lyager, SKS (DTS), Overlæge Peter Skov, RH (DTS), Overlæge Poul Erik Mortensen, Odense (DTS/DHR), Professor Bo Christensen (DSAM).