Klaringsrapporter - HJERTE   


Akut koronarsyndrom - DCS                                DTS = Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Atrieflimmer - DCS                                                  DCS = Dansk Cardiologisk Selskab

Endokardit - DTS + DCS                                        

Hjerteklapsygdomme - DTS + DCS

KAG, hjertekath & PCI - DCS

Kronisk hjerteinsufficiens - DCS

Lungeemboli - DTS + DCS

Pacemaker og Profylaktisk ICD -  DCS

Peroral AK-behandling - DCS, DTS, DSTH, DSKB og DSA

Pulmonal hypertension - DCS

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) i Danmark 2015 - DASAIM/DCS/DTS