Uddannelse i det thoraxkirurgiske speciale

Specialet

I Danmark forefindes det thoraxkirurgiske speciale på Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital & Ålborg Universitetshospital. Alle offentlige thoraxkirurgiske afdelinger har lands-landsdelsfunktioner og er højt specialiserede enheder (HSE).

Thoraxkirurgien omfatter brysthulens kirurgiske sygdomme opdelt i de to interesseområder:

Hjertekirurgi og Klassiske thoraxkirurgi.

Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske sygdomme i hjerte og de store kar i thorax. Et særligt fagområde er børne-hjertekirurgien på Rigshospitalet.

Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske sygdomme i den øvrige del af thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum,spiserør og diafragma).

De kvantitativt største enkeltdele af thoraxkirurgien udgøres i dag af revaskulariserende hjerteoperationer og behandling af lungecancer.

Hvordan bliver jeg thoraxkirurg?

 

Faglig profil for specialet Thoraxkirurgi
 
I Danmark findes det thoraxkirurgiske speciale på 4 offentlige sygehuse. Alle offentlige thoraxkirurgiske afdelinger har lands-landsdelsfunktioner og er højt specialiserede enheder (HSE). Thoraxkirurgien omfatter kirurgiske sygdomme i brysthulen og omfatter to subspecialer: Hjertekirurgi og Klassisk thoraxkirurgi.
Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske sygdomme i hjerte og de store kar i thorax. Et særligt fagområde er børne-hjertekirurgien (Kbh).
Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske sygdomme i den øvrige del af thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum, spiserør og diafragma).
De kvantitativt hyppigste operationer i thoraxkirurgien udgøres i dag af revaskulariserende hjerteoperationer (bypass-operationer), hjerteklap-operationer og kirurgisk behandling af lungecancer eller lungemetastaser.
 
Faglig profil
Ved udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og evt. mulig ansættelse i det thoraxkirurgiske speciale vil der blive lagt vægt på følgende prioriterede faktorer for at vurdere ansøgerens potentiale for thoraxkirurgi.

 • Thoraxkirurgisk operativ aktivitet og teoretisk viden
 • Videnskabelig aktivitet
 • Tværfaglig og/eller fagrelevant undervisningsaktivitet
 • Evne til kollegialt og tværfagligt samarbejde
 • Deltagelse i specialerelevante kurser/kongresser
 • Relevant organisatorisk arbejde
 
Der lægges endvidere vægt på målrettethed i uddannelsesforløbet, herunder også at 6 års reglen overholdes. Derfor vil erfaring fra relevante specialer (gastrokirurgi, karkirurgi,
anæstesiologi, kardiologi eller lungemedicin) ikke nødvendigvis være ekstra meriterende.
 
Forudsætning for ansættelse er gennemført introduktionsstilling i thoraxkirurgi.
 
Ansøgningen
Den motiverede ansøgning skal desuden indeholde nedenstående bilag:
 
 • Autorisation til selvstændigt virke som læge
 • Dokumentation for godkendt eller forventet godkendt I-stilling
 • Fagligt vurderingsskema fra I-stillingen. Herudover fremsendes udtalelse fra afdelingen samt Retznik, 360 graders evaluering og SWOT- analyse. Max 6 mdr gamle.
 • Udtalelser fra uddannelsesansvarlige eller ledende overlæge om evner og potentiale i specialet thoraxkirurgi
 • Opgørelse over relevant operativ aktivitet
 • CV
 • Dokumentation for arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere
 
Derudover kræves dokumentation for videnskabelig aktivitet (ex. Pubmed), kursus- og kongresaktivitet, undervisningserfaring, organisatorisk arbejde og tværfagligt samarbejde, for at disse områder kan indgå i vurderingen af ansøgeren. Se skema.
 
Ansættelsessamtale
 
Der vil blive gennemført en obligatorisk ansættelsessamtale formet som et kompetencebaseret og struktureret interview, hvor ansøgerens evner vurderes i forhold til de øvrige kompetencer.
Ansøgere der ikke bliver tilbudt hoveduddannelsesforløb, vil få tilbud om karrierevejledning.
 
Ansøgere der tidligere har fået afslag, og er blevet tilrådet at søge andet speciale har ikke krav på at komme til samtale, selvom de formelle ansættelseskrav opfyldes.
VUU Thoraxkirurgi dec 17
 
Rolle Kompetence Dokumentation
 
 
Medicinsk ekspert
Lægefaglig
 
 • Thoraxkirurgisk operativ aktivitet
 • Thoraxkirurgisk teoretisk viden
 • Anden operativ aktivitet
 
 
Operationslister (underskrevet af afdelingen)
Godkendt i-forløb  som medicinsk ekspert
Udtalelse og Retznik,360°
 
 
Akademiker/
 
Forsker/
 
 
 
 
Underviser
 
 • Dokumenteret videnskabelig aktivitet
 
 • Deltagelse i specialerelevante kurser/kongresser
 
 • Tværfaglig og/eller fagrelevant undervisnings-aktivitet
 
 
 
Publikationsliste (Pubmed udprint, eller anden dokumentation for antaget publikation)
 
Kopi af kursusbeviser
 
 
Antal timer med undervisning, type og overordnede emner
 
 
Sundhedsfremmer
 
 • Sundhedsfremmende vejledning, rådgivning eller anden indsats som udviser ansvar for andres sundhed
 
Dokumentation for indsats (antal timer, beskrivelse)
 
Leder/
Administrator/
Organisator
 
 
 • Relevant organisatorisk arbejde
 
Dokumentation kræves, hvor type af aktivitet udspecificeres
 
 
Kommunikator
Samarbejder
 • Dokumenteret evne til at kollegialt og tværfagligt samarbejde
 
 
360° evaluering (max 6 mdr)
SWOT analyse (max 6 mdr)
 
Professionel
 
 • Motiveret ansøgning
 
 
360° evaluering. Relevant ansøgning.
 

Udarbejdet af Uddannelsesudvalget for thoraxkirurgi 2017 /mc

Faglig profil for specialet  - klik her.

Udarbejdet af Videreuddannelses udvalget 2017

 

Se eksempler på spørgsmål til kompetencevurdering.

Få gode råd om håndtering af ansættelsessamtalen. 

  

Se endvidere beskrivelse af ansøgningsprocedure Videreuddannelses sekretariaterne.  

 

Kommende ansættelsesrunder til HU-forløb