Introduktionsstilling i thoraxkirurgi

Der besættes på landsplan ca.10 thoraxkirurgiske introduktionsstillinger pr. år. Introduktionsstillingen er specialespecifik, dvs. der ligger et krav om 12 mdr.s introduktionsstilling i thoraxkirurgi for at kunne kvalificere sig til ansøgning om Hoveduddannelse i thoraxkirurgi, idet man ønsker at kunne vurdere introduktionslægens egnethed til specialet. I enkelte tilfælde kan stillingerne deles mellem to kirurgiske specialer (½ år på hver). Ønsker den uddannelsessøgende, efter en godkendt introduktionsstilling inden for et af de andre kirurgiske specialer, at søge en introduktionsstilling inden for thoraxkirurgi,  vil der kunne ske meritoverførsel, så en hoveduddannelse relateret til den nye introduktionsstilling vil kunne påbegyndes efter ½ år, såfremt de specialespecifikke mål er opnået. Lægen vil fremover blive vurderet ud fra nærmere definerede faglige kriterier før intro-forløbet godkendes . 

Der er udfærdiget specifik målbeskrivelse for den thoraxkirurgiske introduktionsuddannelse, som del af den generelle målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi (se nedenstående link).

Link - Faglige bedømmelseskriterier Introstilling i Thoraxkirurgi

Link til målbeskrivelse i thoraxkirurgi (2014) - link

Link til Kompetancekort A (Introuddannelse)

Læringsmetoder  - se dem her