Uddannelsessekretariater

Har du spørgsmål vedrørende din uddannelse kan du kontakte videreuddannelsessekretariatet i din region.

Uddannelsessekretariaterne fungerer som tovholdere for den uddannelsessøgende i HU-stilling

 

Region Nord 

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf. 87 28 48 21 fax 87 28 50 01

vus@stab.rm.dk 

www.videreuddannelsen-nord.dk


Region Syd

Region Syddanmark
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Damhaven 12, 7100  Vejle
videreuddannelsen-syd@regionsyddanmark.dk

www.videreuddannelsen-syd.dk

Hvis du vil besøge os, finder du os på adressen:
HR-huset
Den Lægelige Videreuddannelse
Boulevarden 76, 1.
7100  Vejle

Den Lægelige Videreuddannelse har et hovednummer tlf. 7663 1457.

Vores faxnummer er 7663 1526


Region Øst 

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst

Ledreborg Allé 40, st. 2820 Gentofte,

Tlf. 39 75 06 80

laegeuddannelsen@regionh.dk

www.laegeuddannelsen.dk