Close

Årsmøde i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 2021

Annual meeting in the Danish Society of Thoracic Surgery

Efter 1½ år med corona kan vi omsider øjne muligheden for igen at kunne forsamles fysisk i den virkelige verden. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere til årsmøde og generalforsamling i Langelinie Pavillonen fredag d. 8. oktober 2021.

Temaet for dette års møde bliver “Uddannelse af fremtidens thoraxkirurg”. Vi har allerede nu truffet aftaler med foredragsholdere fra ind- og udland og regner med at kunne præsentere et færdigt program i nær fremtid.

Sidste års fejring af selskabets 50-års jubilæum var som bekendt en noget afdæmpet affære grundet pandemien. I år håber vi at kunne rette op på dette, hvorfor der efter årsmøde og generalforsamling vil være festmiddag i Langelinie Pavillonen.

 

Årsmødet i DTS 2021

8. oktober 2021

Generalforsamling

Efter årsmødet vil der sidst på eftermiddagen blive afholdt generalforsamling. Der har på det seneste været en tradition for at beretninger fra udvalg og arbejdsgrupper er blevet reduceret til en kort beretning på selskabets hjemmeside.

På trods af den beskedne opmærksomhed pågår der et betydeligt arbejde i disse grupper og de udfører en væsentlig opgave med at varetage selskabets interesser. I bestyrelsen har vi derfor besluttet, at vi i år gerne vil sætte fokus på dette store arbejde og afsætte tid beretninger fra de forskellige grupper.

Indkomne forslag til dagsordenen

Modtages senest fredag den

24. september på mail@thoraxkirurgi.dk