Close

Årsmøde i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Annual meeting in the Danish Society of Thoracic Surgery

Efter forårets aflysning af årsmødet i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab har vi i bestyrelsen arbejdet på at flytte mødet og selskabets 50-års jubilæum til fredag den 23. oktober. Med henvisning til begrænsningerne i regeringens forsamlingsforbud har vi indtil videre skønnet, at dette var gennemførligt.

 

Siden starten af august måned har flere regioner imidlertid indført begrænsninger for medarbejdernes deltagelse i faglige arrangementer, herunder konferencer og årsmøder. Ved sidste bestyrelsesmøde torsdag den 20. august stod det derfor klart, at vi desværre må opgive at afholde selskabets årsmøde i kalenderåret 2020.

Årsmødet i DTS 2020

23. oktober 2020 – aflyst

Generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter er vi forpligtet til at afholde en årlig generalforsamling. I bestyrelsen planlægger vi derfor at afholde en online generalforsamling og valg til bestyrelsen fredag den 23. oktober, kl. 15 – 17.


Det er vores hensigt at gennemføre generalforsamlingen som et video-møde med live transmission fra de 4 centre. Derudover vil der være mulighed for at tilgå video-mødet individuelt. I anledning af selskabets 50-års jubilæum, vil DTS på hvert center afholde en lille reception i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Der vil i løbet af september komme yderligere information om dette, efterhånden som vi får afklaret de tekniske aspekter ved denne løsning.

Dagsorden pkt. 9 - "Indkomne forslag"

Modtages senest fredag den 9. oktober på mail@thoraxkirurgi.dk