Close

Årsmøde i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 2021

Annual meeting in the Danish Society of Thoracic Surgery

Efter halvandet år med corona kan vi omsider øjne muligheden for igen at kunne forsamles fysisk i den virkelige verden. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere til årsmøde og generalforsamling

 

 

Fredag d. 8. oktober 2021, kl 10 – 18
Langelinie Pavillonen,
København Ø

 

 

Temaet for dette årsmøde bliver “Uddannelse af fremtidens thoraxkirurg”. Vi har truffet aftaler med foredragsholdere fra ind- og udland og lægger op til en inspirerende dag med masser af diskussion og idéer til hvordan vi uddanner den næste generation af thoraxkirurger.

 

Sidste års fejring af selskabets 50-års jubilæum blev som bekendt en noget afdæmpet affære grundet pandemien. I år håber vi at kunne rette op på dette, hvorfor der efter årsmøde og generalforsamling vil være festmiddag i Langelinie Pavillonen.

 

Det foreløbige program kan hentes her.

 

Årsmødet i DTS 2021

Fredag d. 8. oktober 2021

Foreløbigt program:

Læs mere >

Videnskabelige indlæg

Abstrakt sendes til Henrik Vad senest onsdag d. 8. september på henrik.vad@regionh.dk.

Generalforsamling

Der har de seneste år været en tradition for, at beretninger fra udvalg og arbejdsgrupper er blevet reduceret til en skriftlig referat på selskabets hjemmeside.

På trods af den beskedne opmærksomhed pågår der et betydeligt arbejde i disse grupper og de udfører en væsentlig opgave med at varetage selskabets interesser. I bestyrelsen har vi derfor besluttet, at vi i år gerne vil sætte fokus på dette store arbejde og afsætte tid beretninger fra de forskellige grupper.

Indkomne forslag til dagsordenen

Modtages senest fredag den

24. september på mail@thoraxkirurgi.dk

Tilmelding

Tilmelding kan ske til selskabets kasserer Winnie Hedevang Olesen på mail (winnie.olesen@rsyd.dk) og samtidig indbetaling af nedenstående mødegebyr på foreningens konto nr. 6771-0006279917

Pris for medlemmer af DTS:

  • Årsmøde:                               kr. 200,-
  • Årsmøde + festmiddag:      kr. 600,-
 

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 30. september. Herefter vil evt. tilmelding være bindende.