Close

Uddannelse i det thoraxkirurgiske speciale

Uddannelse

Thoraxkirurgien omfatter kirurgisk behandling af sygdomme i organerne beliggende i brysthulen og inddeles i to subspecialer: Hjertekirurgi og Klassisk thoraxkirurgi.

 

Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske sygdomme i hjerte og de store kar i thorax. Et særligt fagområde er børne-hjertekirurgien på Rigshospitalet. Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske sygdomme i den øvrige del af thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum, spiserør og diafragma).

 

De kvantitativt hyppigste operationer i thoraxkirurgien udgøres i dag af revaskulariserende hjerteoperationer (bypass-operationer), hjerteklap-operationer og kirurgisk behandling af lungecancer eller lungemetastaser.

 

Thoraxkirurger arbejder tæt sammen med mange tilstødende specialer omkring behandlingen af de thoraxkirurgiske patienter, heriblandt de thoraxanæstesiologiske, kardiologiske, lungemedicinske, billeddiagnostiske og onkologiske specialer.

Opbygningen af uddannelsen i thoraxkirurgi

Den thoraxkirurgiske specialistuddannelse strækker sig over 84 måneder fra afsluttet kandidateksamen.

Introduktionsuddannelse

Efter den kliniske basisuddannelse (KBU), der sammenlagt varer et år, kan der søges en 1-årig speciale-specifik introduktionsstilling. Introduktionsforløbet gennemføres og godkendes i henhold til et uddannelsesprogram udfærdiget af det regionale videreuddannelsesråd, og er en forudsætning for at kunne ansøge om hoveduddannelsesstilling.

Hoveduddannelse

Efter gennemført introduktionsuddannelse kan der søges hoveduddannelsesstilling indenfor specialet. Hoveduddannelsen i thoraxkirurgi varer cirka 5,5 år og tilsigter, at man får en bred og grundig indføring og uddannelse i specialet. Målet med hoveduddannelsen er, at man erhverver sig kompetencer, der tilsammen udgør den thoraxkirurgiske speciallægeuddannelse.

Uddannelsessekretariater

Har du spørgsmål vedrørende din uddannelse kan du kontakte videreuddannelsessekretariatet i din region. Uddannelsessekretariaterne fungerer som tovholdere for den uddannelsessøgende i hoveduddannelsesstilling.

Region Nord

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Nord

Adresse

Skottenborg 26

8800 Viborg

Telefon: 87 28 48 21

E-mail: vus@stab.rm.dk

Region Syd

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Syd

Adresse

Damhaven 12

7100 Vejle

Telefon: 76 63 14 57

E-mail: videreuddannelsen@rsyd.dk 

Region Øst

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst

Adresse

Ledreborg Allé 40, st.

2820 Gentofte

Telefon: 39 75 06 80

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk