Close

Arbejdsgrupper og udvalg

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab er organiseret i arbejdsgrupper og udvalg, herunder både i interne arbejdsgrupper under foreningen (DTS-arbejdsgrupper) og med repræsentantskab i eksterne arbejdsgrupper og udvalg på tværs af specialerne.