EACTS kurser for HU-læger

I Videreuddannelsesudvalget drøfter vi stadig en mere international profil til kurserne for vores hoveduddannelseslæger. Derfor er der dette år fire kursister, der tager afsted til Windsor for at evaluerer kurserne. Herefter vil Videreuddannelsesudvalget drøfte den videre kursusprofil.

Kurser 2019

Der afholdes kursus i perfusion og billeddiagnostik i 2019. Husk at sikre dig, at du er tilmeldt de fælleskirurgiske kurser og SOL kurserne

Guidelines for behandling af hovedstammestenoseGenerelt

Guidelines for behandling af hovedstammestenose

EACTS opfordrer hjertekirurger til øjeblikkelig at tilsidesætte gældende guidelines for revaskularisering af patienter med hovedstammestenose

Læs mere

MØDER OG KONGRESSER

DTS årsmøde

DTS holder årsmøde og 50-års jubilæum fredag d. 15. maj

MØDER OG KONGRESSER

2nd International Conference on Sublobar resections for lung cancer

I samarbejde med bl.a. Thoraxkirurgisk Afdeling Rigshospitalet afholdes d. 26-27 september i New York den 2. internationale kongres om sublobære resektioner til behandling af lungecancer.

MØDER OG KONGRESSER

MUK2020

Den store danske fællesmedicinske uddannelseskonference.

MØDER OG KONGRESSER

Årsmøde i LVS 27/01 '17

Den dygtige læge - Hvordan sikrer vi, at patienterne også i fremtiden møder veluddannede og velfungerende læger i alle dele af sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientklager søger konsulenterGenerelt

Styrelsen for Patientklager søger konsulenter

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter til at hjælpe med faglige vurderinger i klagesager.