Close

Nationale behandlingsvejledninger (NBV)

Thoraxkirurgi

På denne side findes kirurgiske behandlingsvejledninger for hjerte- og lungelidelser samt en række andre af brysthulens sygdomme. Foruden nedenstående kan en lang række behandlingsvejledninger inden for hjerte og lunge findes på de respektive medicinske selskabers hjemmesider.


Som et naturligt kontinuum af det samarbejde der foregår om patienterne, kan behandlingsvejledninger for hjerte således findes på Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside www.nbv.cardio.dk, mens behandlingsvejledninger indenfor lungesygdomme kan findes på Dansk Lungemedicinsk Selskabs hjemmeside www.lungemedicin.dk. Indikationerne for kirurgi vil også være at finde på ovenstående hjemmesider.