Close

31. januar 2024

Videnskabelige indlæg til DTS årsmøde 2024

I bestyrelsen håber vi, at der igen i år vil være stor interesse for at præsentere forskningsprojekter fra de 4 centre. Vi har derfor besluttet at gentage sidste års koncept.
Hvis man kommer i betragtning til at præsentere sit forskningsprojekt, vil man under den videnskabelige session få tildelt 3 minutter til at præsentere sit arbejde efterfulgt af 3 minutter til spørgsmål fra salen.
Det forventes ikke, at præsentation ledsages af en poster.

På denne måde håber vi at kunne give flere forskningsaktive kollegaer mulighed for at præsentere deres arbejde. Der er, ligesom sidste år, plads til 10 præsentationer, som vil blive udvalgt på baggrund af fremsendte abstrakts. Bedste præsentation belønnes med en præmie.

Abstrakts kan fremsendes til bestyrelsesmedlem Henrik Vad (henrik.vad@regionh.dk) senest d. 25 . april 2024.