Close

Kurser

uddannelse

 

Specialespecifikke kurser - HU

Omfanget og indholdet af de specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen fastsættes af Videreuddannelsesudvalget under Dansk Thoraxkirurgisk Selskab mens den praktiske afvikling af kurserne tilrettelægges af hovedkursuslederen.

Der er aktuelt 6 specialespecifikke kurser i den thoraxkirurgiske hoveduddannelse.

 

Billeddiagnostik – teori og praksis

Formålet med dette kursus er at give den uddannelsessøgende viden om udførsel, tolkning og anvendelse af billeddiagnostiske undersøgelser, som er afgørende for at vedkommende senere kan fungere som thoraxkirurgisk speciallæge. 

Det er hensigten af den uddannelsessøgende under kurset opnår følgende billeddiagnostiske kompetencemål:


– At kunne udrede og diagnosticere patienter med kirurgiske hjertelidelser
– At kunne udrede lidelser i thorakale aorta og kunne opstille en behandlingsplan
– At kunne udrede og diagnosticere patienter med lidelser i lunge og eller pleura
– At kunne udrede og diagnosticere patienter med esophaguslidelser


Under kurset vil følgende billeddiagnostiske modaliteter blive gennemgået:


– RTG thorax

– CT-skanning af thorax og øvre abdomen

– MR skanning

– Interventions radiologi

– PET-skanning

– Knogleskintigrafi

– Lungefunktionsundersøgelse


Kurset 2-delt med en uges teoretisk undervisning efterfulgt af et kort klinisk ophold på uddannelsesstedets røntgenafdeling. Det udbydes hvert 2. år (efterår) ved opslag på selskabets hjemmeside. Det tilrådes at den uddannelsessøgende gennemgår kurset midtvejs i hoveduddannelsen.


Praktisk information om kurset kan findes her: link

Hovedkursusleder

Ann-Sofie Lundby-Ibfelt

Hjerte- lungekirurgisk afdeling,

Aalborg Universitetshospital.

E-mail: Sofie.Ibfelt@aarhus.rm.dk

Kursusnyheder

Nyheder vedrørende kurser kan læses under nyhedssiden.

Generelle kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de generelle kurser i videreuddannelsen.


Det teoretiske uddannelsesprogram er obligatorisk og kurser udbydes i regi af de tre videreuddannelsesregioner og Sundhedsstyrelsen.