Close

9. juni 2020

Årsmødet i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 2020 udskydes til oktober

Som et resultat af den verserende SARS-CoV-2-pandemi har bestyrelsen i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab valgt at udskyde årsmødet til den 23. oktober 2020.

Flere informationer vil blive offentliggjort på siden www.thoraxkirurgi.dk/aarsmoede.