Close

1. september 2020

Årsmødet i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab aflyses

Flere regioner har på det seneste indført skærpede restriktioner for deres medarbejders deltagelse i faglige møder, herunder konferencer og årsmøder.
På den baggrund har bestyrelsen valgt at aflyse årsmødet i DTS den 23. oktober. Der vil i stedet blive arrangeret en online generalforsamling samme dag.

Flere informationer vil blive offentliggjort på siden www.thoraxkirurgi.dk/aarsmoede.