Close

Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger

FYDT

Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger (FYDT) er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for thoraxkirurgi. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger i specialet. Der holdes et fagligt symposium cirka en gang årligt på ét af de fire thoraxkirurgiske centre i landet.

Vedtægter

Seneste udgave, 24-11-2023

Medlemskab

Det er gratis at være medlem af FYDT. Tilmelding sker til vores kontaktmail.

Kontakt

Spørgsmål og andre henvendelser bedes rettet til nedenstående e-mail:

 

E-mail: fydt@thoraxkirurgi.dk

FYDT bestyrelse

Leila Louise Benhassen,
MD, PhD

Formand

Reservelæge HU

Aarhus Universitetshospital

E-mail: leilbenh@rm.dk

Louise Feilberg Rasmussen,
MD, PhD
Kasserer
Aalborg Universitetshospital,

Sofie Laugesen, MD

PR-ansvarlig

Reservelæge HU

Odense Universitetshospital

E-mail: sofie.laugesen@rsyd.dk

Erika Nodin, MD

Næstformand

Reservelæge HU,

Rigshospitalet

E-mail:

erika.helena.ingegerd.nodin@regionh.dk

Troels Sørensen Lading, MD

Menigt medlem,

Aarhus universitetshospital,

Email: troels.lading@gmail.com

Ali El-Akkawi, MD

Menigt medlem

Aarhus Universitetshospital

Email: aliakkawi@hotmail.com

Maja Brøgger Thomassen, MD

Menigt medlem

Aarhus Universitetshospital

Email: majathma@rm.dk

Alberte Lund, MD

Menigt medlem

Rigshospitalet

Email: alberte.lund@regionh.dk