Close

Dansk Hjerteregister (DHR)

Forskning

Læs mere på Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprograms hjemmeside rkkp.dk og rkkp-dokumentation.dk.