Close

Medlemmer

  • Hans-Henrik Kimose
    Overlæge, Klinisk lektor, Ph.D.
    Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. T, Thoraxkirurgisk sektion
    Aarhus Universitetshospital
    hanskimo@rm.dk