Close

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

Arbejdsgrupper og udvalg

Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) er en tværfaglig organisation med deltagelse af specialer involveret i diagnostik og behandling af patienter med lungekræft, samt patientrepræsentanter og Patientforeningen Lungekræft. Gruppens formål er at sikre en ensartet høj kvalitet i diagnostik og behandlingen af lungecancer i Danmark.

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab har 2 pladser i bestyrelsen for DLCG.

Se mere på www.lungecancer.dk

Medlemmer