Close

Dansk EsophagoGastrisk Cancergruppe (DEGC)

Arbejdsgrupper og udvalg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Læs mere om Dansk EsopgagoGastrisk Cancergruppe database på Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram rkkp.dk.

Medlemmer