Close

Det Nationale Videreuddannelsesudvalg (VUU) for thoraxkirurgi

Arbejdsgrupper og udvalg

Det landsdækkende videreuddannelsesudvalg for thoraxkirurgi (VUU-Thorax) tilrettelægger i samarbejde med bestyrelsen for DTS, den thoraxkirurgiske specialistuddannelse, herunder introduktions- og hoveduddannelse i thoraxkirurgi, og bidrager dermed til uddannelsen af thoraxkirurger.

Af større arbejder gennem tiden kan bl.a. nævnes et større planlægningsarbejde efter indførelsen af speciallægereformen i januar 2004.

Medlemmer