Close

Det Nationale Videreuddannelsesudvalg (VUU) for thoraxkirurgi

Arbejdsgrupper og udvalg

Det nationale videreuddannelsesudvalg for thoraxkirurgi (VUU-Thorax) tilrettelægger i samarbejde med bestyrelsen for DTS, den thoraxkirurgiske specialistuddannelse, herunder introduktions- og hoveduddannelse i thoraxkirurgi, og bidrager dermed til uddannelsen af thoraxkirurger.

Udvalgets er sammensat af repræsentanter fra de 4 centre. Hvert center er repræsenteret ved en uddannelsesansvarlig overlæge og de uddannelseskoordinerende yngre læger. Derudover har DTS’ bestyrelse, FYDT og hver uddannelsesregion en repræsentant. Sidstnævnte er repræsenteret via deres Postgraduate Kliniske Lektor (PKL) eller Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Slutteligt har hovedkursuslederen også en plads i udvalget. 

Formanden for VUU er typisk en af de uddannelsesansvarlige overlæger og vedkommende vælges for 2 år ad gangen i forbindelse med konstitueringen af DTS’ bestyrelsen.

Herunder kan du finde de aktuelle medlemmer af VUU.

 

 

 

Medlemmer 2021/2022

Uddannelsesansvarlige overlæger (UAO)

 

Merete Christensen (formand), (PKL), (RH/Region Øst)

Anja Fabrin (OUH)

Martin Agge Nørgaard (AAUH)

Hans Henrik Kimose (PKL), (AUH/Region Nord)

Uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL)

 

Marike Liljendijk (OUH)

Kristina Gosvig (OUH)

Allan Vester Danielsen (AAUH)

Leila Benhassen (AUH)

Frank de Paoli (AUH)

Erika Nodin (RH)

Øvrige udvalgsmedlemmer


Jonas Rasmussen (FYDT), (AAUH)

Sofie Ibfelt (Hovedkursusleder), (AAUH)

Per Lehnert (DTS)

Christopher Garcia, (PUF), (Region Syd)