Close

Bestyrelsen

Valgt på generalforsamlingen den 24. maj 2019.

Bestyrelsen mødes cirka fem gange årligt og vælges ved generalforsamlingen for to år ad gangen i maximalt to perioder, altså i alt fire år. Herudover er der mødeaktivitet i uddannelsesudvalget, Kirurgisk Forum, Dansk Medicinsk Selskab, Sundhedsstyrelsen og Hjertefølgegruppen.

Formand

Lars Borgbjerg Møller

Overlæge

Aalborg Universitetshospital

E-mail: lars.moeller@thoraxkirurgi.dk

Telefon: 97 66 46 73

Næstformand

Morten Holdgaard Smerup

Overlæge, Ph.D.

Rigshospitalet

E-mail: morten.holdgaard.smerup@regionh.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Kasserer

Winnie Hedevang Olesen

Afdelingslæge, Ph.D.

Odense Universitetshospital

E-mail: winnie.olesen@rsyd.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Bestyrelsesmedlem

Hans-Henrik Kimose

Overlæge, Ph.D.

Aarhus Universitetshospital

E-mail: kimose@clin.au.dk

Telefon: 78 45 30 27

FYDT-repræsentant

Sabrina Gade Ellesøe

Reservelæge, Ph.D.

Aarhus Universitetshospital

E-mail: sabrina.gade.ellesoee@regionh.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??