Close

Bestyrelsen

Valgt på generalforsamlingen den 23. oktober 2020.

Bestyrelsen mødes cirka fem gange årligt og vælges ved generalforsamlingen for to år ad gangen i maximalt to perioder, altså i alt fire år. Herudover er der mødeaktivitet i uddannelsesudvalget, Kirurgisk Forum, Dansk Medicinsk Selskab, Sundhedsstyrelsen og Hjertefølgegruppen.

Formand

Lars Borgbjerg Møller

Overlæge

Aalborg Universitetshospital

E-mail: lars.moeller@thoraxkirurgi.dk

Telefon: 97 66 46 73

Bestyrelsesmedlem

Henrik Vad

Overlæge, Ph.D.

Rigshospitalet

E-mail: henrik.vad@regionh.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Kasserer

Winnie Hedevang Olesen

Afdelingslæge, Ph.D.

Odense Universitetshospital

E-mail: winnie.olesen@rsyd.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Næstformand

Hans-Henrik Kimose

Overlæge, Ph.D.

Aarhus Universitetshospital

E-mail: hanskimo@rm.dk

Telefon: 25 77 88 53 / 20 97 53 10

FYDT-repræsentant

Sabrina Gade Ellesøe

1. reservelæge HU, Ph.D.

Rigshospitalet

E-mail: sabrina.gade.ellesoee@regionh.dk

Telefon: 35 44 94 01