Close

Bestyrelsen

Valgt på generalforsamlingen den 08. oktober 2021.

Bestyrelsen mødes cirka fem gange årligt og vælges ved generalforsamlingen for to år ad gangen i maximalt to perioder, altså i alt fire år. Herudover er der mødeaktivitet i uddannelsesudvalget, Kirurgisk Forum, Dansk Medicinsk Selskab, Sundhedsstyrelsen og Hjertefølgegruppen.

Formand

Henrik Vad

Overlæge, Ph.D.

Rigshospitalet

E-mail: henrik.vad@thoraxkirurgi.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Bestyrelsesmedlem

Lars Borgbjerg Møller

Overlæge.

Aalborg Universitetshospital

E-mail: lars.moeller@thoraxkirurgi.dk

Telefon: 97 66 46 73

Kasserer

Winnie Hedevang Olesen

Afdelingslæge, Ph.D.

Odense Universitetshospital

E-mail: winnie.olesen@rsyd.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

Næstformand

Per Lehnert

Afdelingslæge, Ph.D.

Aarhus Universitetshospital

E-mail: per.lehnert@rm.dk

Telefon: ?? ?? ?? ??

FYDT-repræsentant

Sabrina Gade Ellesøe

1. reservelæge HU, Ph.D.

Rigshospitalet

E-mail: sabrina.gade.ellesoee@regionh.dk

Telefon: 35 44 94 01