Close

Direktør Viggo E. Thiesen og hustrus Legatfond

Thiesens Legat

Legatets formål er at uddele hæderslegater til læger, der har forsket i eller i øvrigt fortjener støtte og opmuntring for deres arbejde med hjertelidelser. Legatet er en personlig tak til læger, som gør noget godt for hjertelidelser.

 

Legatet kan tildeles både thoraxkirurger og kardiologer, og det er derfor bestyrelserne for Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, som beslutter legatets tildeling. Legatet kan derfor ikke søges.

Baggrunden for legatet

Af højesteretssagfører Bertil Jacobi, 9. juni 2008

I 1962 døde direktør Viggo Thiesen, som havde arbejdet i Argentina i en årrække, men var rejst tilbage til Danmark efter en god tilværelse som ejer og direktør af en handelsvirksomhed.

 

Hans enke Eva Thiesen, døde i 1992, 3o år senere. Hun havde i mange år, som dir. Thiesen, været gode venner med advokat Bertil Jacobi og dennes fader, der var højesteretssagfører, og foreslog at hun i sit testamente skulle oprette en fond.

 

Frh Tiesen havde været utrolig taknemmelig for den behandling, som hendes mand havde fået af sin hjertelidelse i hans sidste leveår. Derfor bestemte hun, at en pæn del af hendes formue skulle gå til et legat, som skulle uddele et eller flere årlige hæderslegater til læger, der har indlagt sig fortjeneste ved forskning eller i øvrigt fortjener støtte og opmuntring for arbejde med hjertelidelser.

 

Det var afgørende for legatstifteren, at lægen som person skulle hædres. Legatet skal være en personlig tak til læger, som gør noget godt for hjertelidelser.

 

Da legatet blev oprettet, besluttedes det at såvel thoraxkiruger som cardiologer skal have del i dette legat, og uddelingerne har derfor siden dets oprettelse i 1995 derfor været imellem de to organisationer for disse læger. Midlerne hertil er afkastet af legatets ret beskedne formue på ca. 1,7 million kroner, men da legaterne er rene hæderslegater, og da de besluttes af de to organisationers bestyrelser, har modtagerne gennem tiden ikke mindst betragtet tildelingerne som et hæderstegn fra deres egne kolleger, som de har været taknemmelige for.