Close

Direktør Viggo E. Thiesen og hustrus Legatfond

Thiesens Legat

Legatets formål er at uddele hæderslegater til læger, der har forsket i eller i øvrigt fortjener støtte og opmuntring for deres arbejde med hjertelidelser. Legatet er en personlig tak til læger, som gør noget godt for hjertelidelser.

 

Legatet kan tildeles både thoraxkirurger og kardiologer, og det er derfor bestyrelserne for Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, som beslutter legatets tildeling. Legatet kan derfor ikke søges.

Baggrunden for legatet

Af højesteretssagfører Bertil Jacobi, 9. juni 2008

I 1962 døde direktør Viggo Thiesen, som havde arbejdet i Argentina i en årrække, men var rejst tilbage til Danmark efter en god tilværelse som ejer og direktør af en handelsvirksomhed.

 

Hans enke Eva Thiesen, døde i 1992, 3o år senere. Hun havde i mange år, som dir. Thiesen, været gode venner med advokat Bertil Jacobi og dennes fader, der var højesteretssagfører, og foreslog at hun i sit testamente skulle oprette en fond.

 

Frh Tiesen havde været utrolig taknemmelig for den behandling, som hendes mand havde fået af sin hjertelidelse i hans sidste leveår. Derfor bestemte hun, at en pæn del af hendes formue skulle gå til et legat, som skulle uddele et eller flere årlige hæderslegater til læger, der har indlagt sig fortjeneste ved forskning eller i øvrigt fortjener støtte og opmuntring for arbejde med hjertelidelser.

 

Det var afgørende for legatstifteren, at lægen som person skulle hædres. Legatet skal være en personlig tak til læger, som gør noget godt for hjertelidelser.

 

Da legatet blev oprettet, besluttedes det at såvel thoraxkiruger som cardiologer skal have del i dette legat, og uddelingerne har derfor siden dets oprettelse i 1995 derfor været imellem de to organisationer for disse læger. Midlerne hertil er afkastet af legatets ret beskedne formue på ca. 1,7 million kroner, men da legaterne er rene hæderslegater, og da de besluttes af de to organisationers bestyrelser, har modtagerne gennem tiden ikke mindst betragtet tildelingerne som et hæderstegn fra deres egne kolleger, som de har været taknemmelige for.

Tidligere legatmodtagere

Opdateret 24. august 2022

2020

 

 

2019

Jens Grønlund, overlæge (AAUH), Kim Terp, overlæge, ph.d. (AUH), Peter Pallesen, overlæge (OUH), Christian Carranza, overlæge (RH).

 

Jesper Andreasen, overlæge, professor, ph.d. (AAUH), Henrik Jensen, overlæge, dr. med.(AUH), Søren Bak, overlæge (OUH), Susanne Holme, overlæge (RH)

2018Ivy Mordrau, overlæge (AUH), Jens Thies, overlæge (RH), Bo Juel Kjeldsen, overlæge ph.d. (OUH), Jørn Sollid, overlæge, (AAUH)
2017Jan Aagaard, overlæge (OUH)
2016Poul Erik Haahr, overlæge (AAUH)
2015Kaj Erik Klaaborg, overlæge (AUH)
2014Hans-Henrik Kimose, overlæge, ph.d. (AUH)
2013Peter Skov Olsen, overlæge, dr. med.(RH)
2012Per Hostrup, overlæge (AUH)
2011Daniel Steinbrückel, overlæge dr. med. (RH)
2010Michael Hasenkam, professor, dr. med. (AUH)
2009Poul Erik Mortensen, overlæge (OUH)
2008Henrik Arendrup, overlæge (RH)
2007Kaare Sander, overlæge, dr. med. (RH)
2006Thomas Decker Christensen, overlæge, dr. med. (AUH)
2005Vibeke Hjortdal, professor, dr. med. (AUH)
2003Peter Paulsen, overlæge, professor (AUH)
2001Ole Kromann Hansen, overlæge (for lang tids virke og hæder)
Morten Helvind, overlæge (RH)
2000Bent Møller Jensen, overlæge
1997Legatets første uddeling, februar 1997
Ole Kromann Hansen, overlæge (AUH)
Daniel A. Steinbrückel, reservelæge, dr.med.
Henrik Ørbæk Andersen, reservelæge, dr.med. (Gentofte)