Close

Medlemskab

Bliv medlem af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS)

Medlemskab af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab kan enten være som ordinært medlem, ekstraordinært medlem, æresmedlem eller firmamedlem. For at blive optaget som ordinært medlem kræves, at man som læge har været ansat i mere end ét år på en thoraxkirurgisk afdeling i Danmark. Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed kan optages læger og andre, der gennem deres praktiske eller videnskabelige arbejde har vist interesse for specialet.


Medlemsregisteret og kontingentopkrævning administreres af Lægeforeningen, men medlemsskab af Lægeforeningen er ikke en forudsætning for medlemsskab af DTS. Et medlemskab af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab inkluderer brugeradgang til thoraxkirurgi.dk.


Det årlige kontingent opkræves i maj måned og er aktuelt 570,00 kr. incl. moms.

Hvis du er medlem af Lægeforeningen Du indmelder dig via “Min side” på Lægeforeningens hjemmeside www.læger.dk.
  • Log ind på lægeforeningens hjemmeside
  • Klik på “Min side”
  • Gå til “Dit medlemsskab”
  • Klik på “Videnskabelige Selskaber”, hvorunder du finder et link til indmeldelse i DTS.
Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen Er du ikke medlem af Lægeforeningen skal du bruge nedenstående indmeldelsesformular. Når vi fra Lægeforeningen har modtaget besked om din indmeldelse, modtager du dit brugernavn og adgangskode til www.thoraxkirurgi.dk. Indmeldelsesformular

Ved ønske om udmeldelse skal nedenstående følges:

  1. Log ind som medlem på www.laeger.dk og gå til ”Min side”
  2. Klik på ”Dit medlemskab”.
  3. Vælg derefter ”Videnskabelige selskaber”
  4. Vælg “Dansk Thoraxkirurgisk Selskab” under ”Udmeldelse af videnskabeligt selskab”

Adgang til medlemsportalen

Mangler du adgang til medlemsportalen, har du glemt din adgangskode eller har du andre spørgmål vedrørende din brugerprofil, kontakt da webmaster.

Kontakt webmaster
webmaster@thoraxkirurgi.dk