Close

Selskabets historie

Om DTS

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab blev stiftet i 1970 af Overkirurg Jens L. Hansen, der på daværende tidspunkt var ansat på Bispebjerg Hospital. Baggrunden var et behov for udspecificering af de thoraxkirurgiske behandlingers organisering.

De første års arbejde går med etablering af kommunikation med Sundhedsstyrelsen og øvrige samarbejdspartnere. Flere gange i Selskabets historie har der været indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger med baggrund i tvister om f.eks. udformning af uddannelsesudvalg og fordeling af arbejdsområder.

 • 1970-1974

  Dansk Thoraxchirurgisk Selskab etableres.

  Talsmand Overkirurg Jens L. Hansen

 • 1974

  Første Love og vedtægter vedtages ved Generalforsamling.

  Jens L. Hansen (formand), BBH

 • 1975-1976

  Poul Ottesen (formand), Århus

  Valborg Svendsen (sekretær), OUH

  Sven Berthelsen (kasserer), BBH

 • 1977-1978

  Poul Ottesen, (formand), RH

  Claus Jessen (sekretær), ??

  Svend Berthelsen (kasserer), BBH

 • 1979

  Poul Ottesen (formand), RH

  Klavs Egeblad (kasserer), ??

 • 1980-1981

  Claus Jessen (formand), ??

  Klavs Egeblad (kasserer), Aalborg

  Svend Berthelsen, BBH

 • 1982

  Claus Jessen (formand), ??

  Christian Mouritzen, Århus

  Svend Berthelsen, BBH

 • 1982-1984

  Ekstraordinær GF i marts 1982 pga. diskussion om uddannelsesudvalget.

  Christian Mouritzen (formand), Århus

  Ole Albrechtsen (kasserer), Århus

  Kurt Andersen (sekretær), RH

 • 1985

  Ekstraordinær Generalforsamling pga. utilfredshed med siddende bestyrelse.

  Christian Mouritzen (formand), Århus

  Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

  Kurt Andersen (sekretær), OUH

 • 1986

  Poul Lauridsen, (formand), RH

  Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

  Kurt Andersen (sekretær), OUH

 • 1987-1990

  Vedtægtsændring i 1987 således at fjerde medlem blev repræsentant for den klassiske thoraxkirurgi.

  Poul Lauridsen, (formand), RH

  Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

  Søren Lippert (sekretær), ??

  Kurt Andersen, OUH

 • 1991-1992

  Poul Lauridsen (formand), RH

  Søren Bille (kasserer), ??

  Uffe Niebuhr, ??

  Kaj Erik Klaaborg, ??

 • 1993

  Kurt Andersen (formand), OUH

  Søren Bille (kasserer), ??

  Bent Christensen, ??

  Uffe Niebuhr. ??

 • 1994

  Kurt Andersen (formand), OUH

  Hans Pilegaard (kasserer), Århus

  Kaj Erik Klaaborg (sekretær), Århus

  Gösta Petterson, RH

  Uffe Niebuhr, Copenhagen Heart Center

 • 1995-1997

  Hans Pilegaard (formand), Skejby

  Jesper Holst Pedersen, Gentofte

 • 1998

  Peter Skov Olsen (formand), RH

  Søren Aggestrup, Gentofte

  Per Hostrup Nielsen, Skejby

  Henrik Ørbæk, OUH

 • 1998-1999

  Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby

  Søren Aggestrup, Gentofte

  Poul Erik Haahr, Ålborg

  Jesper Ravn, RH

 • 2000

  Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby

  Søren Aggestrup, Gentofte

  Poul Erik Haahr, Ålborg

  Jesper Ravn, RH

  Poul Erik Mortensen, OUH

 • 2001

  Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby

  Susanne Holme, Gentofte

  Poul Erik Haahr, Ålborg

  Jesper Ravn, RH

  Poul Erik Mortensen, OUH

 • 2002-2003

  Poul Erik Mortensen (formand), OUH

  Susanne Holme, Gentofte

  Bodil Brandt, RH

  Jens Grønlund, Ålborg

  Hans Henrik Kimose, Skejby

 • 2004-2005

  Poul Erik Mortensen (formand), OUH

  Merete Christensen, Gentofte

  Bodil Brandt, RH

  Jens Grønlund, Ålborg

  Hans Henrik Kimose, Skejby

 • 2006

  Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

  Henrik Ømark, OUH

  Bodil Brandt, RH

  Jens Grønlund, Ålborg

  Merete Christensen, Gentofte

 • 2007

  Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

  Henrik Ømark, OUH

  Jørn Brenøe, RH

  Susanne Madsen, Ålborg

  Merete Christensen, Gentofte

 • 2008-2009

  Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

  Henrik Ømark, OUH

  Jørn Brenøe, RH

  Susanne Madsen, Ålborg

  Arne Olesen, Gentofte

 • 2010-2011

  Vedtægtsændring så HU-læge bliver en del af bestyrelsen.

  Susanne Madsen (formand), Ålborg

  Arne Olesen (kasserer), Gentofte

  Anja Fabrin (HU) (sekretær), Ge/RH

  Anette Højsgaard, Skejby

  Kirsten Neckelmann, OUH

 • 2012-2013

  Susanne Madsen (formand), Ålborg

  Anette Højsgaard, Skejby

  Kirsten Neckelmann, OUH

  Mette Siemsen, RH

  Morten Bendixen (HU), OUH

 • 2014-2015

  Vedtægtsændring så sekretærposten udgår.

  Lars Peter Schødt Riber (formand), OUH

  Lars Møller (kasser), Aalborg

  Sten Lyager Nielsen, Skejby

  Mette Siemsen, RH

  Morten Bendixen (HU), OUH

 • 2016

  Lars Peter Schødt Riber (formand), OUH

  Lars Møller (kasser), Aalborg

  Sten Lyager Nielsen, Skejby

  Kaare Sander, RH

  Saddiq Qazi (HU), RH

 • 2017

  Lars Peter Schødt Riber (formand), OUH

  Lars Møller (kasser), Aalborg

  Kåre Sander, RH

  Hans-Henrik Kimose

  Saddiq Qazi (HU), RH

 • 2018

  Formand: Lars Møller (AAUH)

  Kasserer: Winnie Hedevang Olesen (OUH)

  Næstformand: Morten Smerup (RH)

  Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Kimose (AU)

  YL-repræsentant: Saddiq Qazi (RH)

 • 2019

  Formand: Lars Møller (AAUH)

  Kasserer: Winnie Hedevang Olesen (OUH)

  Næstformand: Morten Smerup (RH)

  Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Kimose (AU)

  YL-repræsentant: Sabrina Gade Ellesøe (RH)

 • 2020

  Formand: Lars Møller (AAUH)

  Kasserer: Winnie Hedevang Olesen (OUH)

  Næstformand: Hans-Henrik Kimose (AUH)

  Bestyrelsesmedlem: Henrik Vad (RH)

  YL-repræsentant: Sabrina Gade Ellesøe (RH)