Close

Introduktionsuddannelsen i thoraxkirurgi

Uddannelse

Introduktionsstillingen er specialespecifik. Det vil sige, at der ligger et krav om 12 måneders introduktionsstilling i thoraxkirurgi for at kunne kvalificere sig til ansøgning om hoveduddannelse i thoraxkirurgi, idet man ønsker at kunne vurdere introduktionslægens egnethed til specialet.

 

I enkelte tilfælde kan stillingerne deles mellem to kirurgiske specialer (et halvt år i hvert speciale). Ønsker den uddannelsessøgende, efter en godkendt introduktionsstilling inden for et af de andre kirurgiske specialer, at søge en introduktionsstilling inden for thoraxkirurgi, vil der kunne ske meritoverførsel, så en hoveduddannelse relateret til den nye introduktionsstilling vil kunne påbegyndes efter et halvt år, såfremt de specialespecifikke mål er opnået. Lægen vil fremover blive vurderet ud fra nærmere definerede faglige kriterier før introduktionsforløbet kan godkendes.

Der besættes på landsplan cirka 10 thoraxkirurgiske introduktionsstillinger pr. år.

Speciallægeuddannelse

Efter gennemført introduktionsuddannelse kan ansøges om hoveduddannelsesstilling.

Målbeskrivelse

Der er  udfærdiget en specifik målbeskrivelse for den thoraxkirurgiske introduktionsuddannelse, som del af den generelle målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i thoraxkirurgi.

Kompetancevurderingsbilag

Bilag A – kompetencekortsamlingen for introduktionsuddannelsen kan downloades her.

Vurderingsskemaer

Nedenfor kan downloades vurderingsskemaet for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi.