Close

Specialeplan for thoraxkirurgi

Uddannelse

Specialeplanlægningen omfatter tilrettelæggelsen af hvilke sygehuse, der skal varetage specialfunktionerne inden for det enkelte speciale, og varetages af Sundhedsstyrelsen (SST). Formålet er at sikre, at patienterne modtager den bedst mulige behandling. Specialfunktionerne omfatter, for det thoraxkirurgiske speciale, udelukkende højt specialiserede funktioner, idet der ikke er regionsfunktioner i specialet. Der er ligeledes ingen hovedfunktioner i specialet.


Den gældende specialeplan trådte i kraft den 1. juni 2017 med seneste revidering dateret til den 6. november 2018.