OM DTS

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS) er en forening som udover thoraxkirurgiske speciallæger, tæller læger under uddannelse og andre læger med interesse for det det thoraxkirurgiske speciale. Formålet med foreningen er at fremme undervisning og forskning indenfor specialet, samt at afholde videnskabelige møder. DTS har funktion som rådgivende organ for Sundhedsstyrelsen i faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Thoraxkirurgi omfatter hjerte-, lunge-, spiserørs-, og brystvægskirurgi. I Danmark findes der 4 centre som varetager thoraxkirurgiske patienter fra optageområdet. Nogle centre har landsfunktion indenfor en lille del af specialet.

De thoraxkirurgiske centre i DK

  • Aarhus Universitets Hospital
  • Aalborg Universitets Hospital
  • Odense Universitets Hospital
  • Rigshospitalets Hjertecenter

Se yderligere under fanebladet Centrene

Thoraxkirurger arbejder tæt sammen med mange tilstødende specialer omkring behandlingen af de thoraxkirurgiske patienter, heriblandt de thoraxanæstesiologiske, kardiologiske, lungemedicinske, billeddiagnostiske  og onkologiske specialer.