DTS Bestyrelse

Bestyrelsen mødes cirka 5 gange årligt.

Vælges ved Generalforsamlingen for 2 år ad gangen i maximalt 2 perioder, altså 4 år.

Herudover er der mødeaktivitet i uddannelsesudvalget, Kirurgisk Forum, Dansk Medicinsk Selskab, Sundhedsstyrelsen, Hjertefølgegruppe mv.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen 2018:

Formand / sekretariat

Overlæge, Lars Møller (AAUH)

Kasserer Afdelingslæge ph.d. Winnie Hedevang Olesen (OUH)
Næstformand Overlæge ph.d. Morten Smerup (RH)
Bestyrelsesmedlem Overlæge, ph.d., Hans Henrik Kimose (AU)
YL Repræsentant Reservelæge Saddiq Qazi (RH) saddiqqazi@gmail.com
 
Al korrespondance med selskabet foregår via Formanden på larmoe@rn.dk

Afskrivningsregel for elektronisk udstyr


Planlagte bestyrelsesmøder :  04/06/19 Odense.

Referater fra bestyrelsesmøder

2019    15/3 12/4
2018    6/6 11/9 23/11
2017    7/2 19/4 30/5 28/8 17/11
2016    4/2 (bilag) 11/3  22/6  9/9 29/11
2015    9/1 10/4 25/9 10/12   
2014    17/1  4/4  3/6  3/9  1/12
2013    18/1   8/3   6/6   20/9  8/11
2012    12/1 (aflyst)   16/3   20/4   26/6    27/9   23/11
2011    13/1    29/4    20/6    2/9    25/11
2010     3/9    18/11
2009    16/1