DTS Historie

Dansk thoraxkirurgisk selskab blev oprettet i 1970 af

Overkirurg Jens L. Hansen, Bispebjerg Hospital

Baggrunden var et behov for udspecificering af de thoraxkirurgiske behandlingers organisering

Selskabet kan således fejre 50 års jubilæum i 2020.
De første års arbejde går med etablering af kommunikation med Sundhedsstyrelsen, og øvrige samarbejds- specialer /afdelinger

Flere gange i Selskabets historie har der været indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger med baggrund i tvister om f.eks. udformning af uddannelsesudvalg og fordeling af arbejdsområder.

Vi ved dog ikke så forfærdelig meget om DTS´ s historie, så al information er kærkommen.

Formænd:

1970 - 74       Overkirurg, Jens L. Hansen, Bispebjerg

1975 - 79       Overlæge, Poul Ottesen, Århus / RH

1980 - 82       Overlæge, Claus Jessen

1982 - 86       Overlæge, Christian Mouritzen, Århus

1986 - 94       Overlæge, Poul Lauridsen, RH

1994 - 95       Overlæge, Kurt Andersen, OUH

1995 - 98       Overlæge, Hans Pilgaard, Skejby

1998              Overlæge, dr. med. Peter Skov Olsen, RH

1998 - 02       Overlæge, Per Hostrup, Skejby

2002 - 06       Overlæge, Poul Erik Mortensen, Odense

2006 - 10       Overlæge, phd. Hans Henrik Kimose, Skejby

2010 - 14       Overlæge Susanne Madsen, Ålborg

2014 -18        Overlæge, ph.d., dr. med. Lars Peter Schødt Riber, OUH

2018 -             Overlæge Lars Møller (Aalborg UH)

Bestyrelser valgt i kalenderår

1970-74       Dansk Thoraxchirurgisk Selskab etableres

                     Talsmand Overkirurg Jens L. Hansen
 

1974             Første Love og vedtægter vedtages ved Generalforsamling

                       Jens L. Hansen (formand), BBH
  

1975-76         Poul Ottesen (formand), Århus

                      Valborg Svendsen (sekretær), OUH

                      Sven Berthelsen (kasserer), BBH
  

1977-78         Poul Ottesen, (formand), RH

                      Claus Jessen (sekretær),

                      Svend Berthelsen (kasserer),BBH

 

1979               Poul Ottesen (formand), RH

                       Klavs Egeblad (kasserer)
 

1980-81          Claus Jessen (formand),

                       Klavs Egeblad (kasserer), Ålborg

                       Svend Berthelsen, BBH
 

1982               Claus Jessen (formand)

                       Christian Mouritzen, Århus

                       Svend Berthelsen, BBH
 

1982-84         Ekstraordinær GF i marts ´82 pga. diskussion om uddannelsesudvalget

                      Christian Mouritzen (formand), Århus

                      Ole Albrechtsen (kasserer), Århus

                      
Kurt Andersen (sekretær), RH
 

1985              Ekstraordinær GF pga. utilfredshed med Bestyrelse

                      Christian Mouritzen (formand), Århus

                      Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

                      Kurt Andersen (sekretær), OUH
 

1986              Poul Lauridsen, (formand), RH               

                      Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

                      
Kurt Andersen (sekretær), OUH


1987-90         Vedtægtsændring i ´87 så fjerde medlem blev repræsentant for den klassiske kirurgi

                      Poul Lauridsen, (formand), RH          

                      Ole Kromann Hansen (kasserer), Århus

                      Søren Lippert (sekretær)

                      Kurt Andersen OUH
 

1991-92         Poul Lauridsen (formand), RH

                      Søren Bille (kasserer),

                      Uffe Niebuhr

                      Kaj Erik Klaaborg
 

1993              Kurt Andersen (formand), OUH

                      Søren Bille (kasserer)

                      Bent Christensen

                      Uffe Niebuhr
 

1994              Kurt Andersen (formand), OUH

                      Hans Pilegaard (kasserer), Århus

                      Kaj Erik Klaaborg (sekretær), Århus

                      
Gösta Petterson, RH

                      Uffe Niebuhr, Copenhagen Heart Center
 

1995-97         Hans Pilegaard (formand), Skejby                           

                      Jesper Holst Pedersen, Gentofte
 

1998               Peter Skov Olsen (formand), RH

  
                     Søren Aggestrup, Gentofte                     

                       Per Hostrup Nielsen, Skejby

                       Henrik Ørbæk, OUH
 

1998-99        Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby

                         Søren Aggestrup, Gentofte

                       Poul Erik Haahr, Ålborg

                       Jesper Ravn, RH
 

2000               Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby

                         Søren Aggestrup, Gentofte

                       Poul Erik Haahr, Ålborg

                       Jesper Ravn, RH

                       Poul Erik Mortensen, OUH
                                             

2001              Per Hostrup Nielsen (formand), Skejby                               

                      Susanne Holme, Gentofte

                      Poul Erik Haahr, Ålborg

                      Jesper Ravn, RH

                      Poul Erik Mortensen, OUH

  
2002-03         Poul Erik Mortensen (formand), OUH                    

                      Susanne Holme, Gentofte

                      Bodil Brandt, RH

                      Jens Grønlund, Ålborg

                      Hans Henrik Kimose, Skejby

 

2004-05         Poul Erik Mortensen (formand), OUH            

                      M
erete Christensen, Gentofte

                      
Bodil Brandt, RH

                      Jens Grønlund, Ålborg

                      Hans Henrik Kimose, Skejby
 

2006              Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

                      Henrik Ømark, OUH

                      Bodil Brandt, RH

                      Jens Grønlund, Ålborg

                      Merete Christensen, Gentofte
 

2007              Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

                      Henrik Ømark, OUH

                      Jørn Brenøe, RH

                      Susanne Madsen, Ålborg

                      Merete Christensen, Gentofte
 

2008-09         Hans Henrik Kimose (formand), Skejby

                      Henrik Ømark, OUH

                      Jørn Brenøe, RH

                      Susanne Madsen, Ålborg

                      Arne Olesen, Gentofte
 

2010-11         Vedtægtsændring så H-læge del af bestyrelsen

                      Susanne Madsen
(formand), Ålborg    

                       Arne Olesen (kasserer), Gentofte 

                      Anja Fabrin (H) (sekretær), Ge/RH 

                      
Anette Højsgaard, Skejby

                       Kirsten Neckelmann, OUH

 
2012-13         Susanne Madsen (formand), Ålborg

                      Anette Højsgaard, Skejby

                      Kirsten Neckelmann , OUH
                     
                      Mette Siemsen, RH

                      Morten Bendixen (H), OUH

 

2014-15       Vedtægtsændring så sekretær udfalder

                      
Lars Peter Schødt Riber (formand), OUH 

                      Lars Møller (kasser), Aalborg

                      
Sten Lyager Nielsen, Skejby

                      Mette Siemsen, RH

                      Morten Bendixen (H), OUH

 

2016             Lars Peter Schødt Riber (formand), OUH 

                      Lars Møller (kasser), Aalborg

                      
Sten Lyager Nielsen, Skejby

                      Kaare Sander, RH

 
                      Saddiq Qazi (H), RH